• Polski
 • Русский
 • English


Procedura Importu Docelowego

PROCEDURA IMPORTU LEKÓW NIEZAREJESTROWANYCH W POLSCE

Decyzja o terapii lekiem niezarejestrowanym:

Decyzję o konieczności skorzystania z terapii lekiem niezarejestrowanym w Polsce podejmuje lekarz prowadzący. Wystawia on zapotrzebowanie w systemie SOID. Wniosek automatycznie trafia do właściwego Konsultanta Wojewódzkiego.

Opinia Konsultanta Wojewódzkiego:

Konsultant Wojewódzki, specjalista w zakresie określonej przez lekarza terapii, opiniuje wniosek lekarza w systemie SOID. Następnie wniosek jest przesyłany do Ministerstwa Zdrowia

Decyzja Ministerstwa Zdrowia:

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Konsultanta Wojewódzkiego, wniosek jest przesyłany do Ministerstwa Zdrowia, które podejmuje decyzję o możliwości importu docelowego produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego.

Refundacja:

Pacjent ma możliwość dodatkowego złożenia wniosku o refundację produktu leczniczego, wyrobu medycznego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego do Ministerstwa Zdrowia.

Składanie dokumentów w aptece:

Po uzyskaniu zgody Ministerstwa Zdrowia na import docelowy oraz opcjonalnie zgody na refundację, pacjent zgłasza się do wybranej apteki z kompletem dokumentów:

 1. Wniosek na Import Docelowy leku (pozytywnie rozpatrzony przez Ministerstwo Zdrowia).
 2. Zgoda na refundację (opcjonalnie – jeśli została przyznana).
 3. Recepta na Import Docelowy (zgodna z rozporządzeniem).
Copyright © 2024 Apteka Pod Lwem.pl | All Rights Reserved. Realizacja: SilverFox Agencja Marketingowa

Formularz kontaktowy

  Formularz kontaktowy


   Formularz kontaktowy

    Formularz kontaktowy

     Skip to content
     Apteka Internetowa E-Apteka
     Apteka Internetowa E-Apteka