• Polski
 • Русский
 • English

Arsenic trioxide medac 1 mg/ml Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Arsenii trioxidum 1 mg/ml / Arsenii trioxidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/20/1475/001 ¦ 137771
10 fiol.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01XX27

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Fulvestrant medac 250 mg Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Fulvestrantum 250 mg/5ml / Fulvestrantum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991468507 ¦ Rp ¦ 142306
2 amp.-strzyk. 5 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L02BA03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Trecondi 5 g Proszek do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Treosulfan 5 g / Treosulfanum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/18/1351/003 ¦ 133637
1 fiol. proszku
05909991411343 ¦ Rpz ¦ EU/1/18/1351/004 ¦ 133638
5 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AB02

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Trecondi 1 g Proszek do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Treosulfan 1 g / Treosulfanum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991411336 ¦ Rpz ¦ EU/1/18/1351/002 ¦ 133636
5 fiol. proszku
Rpz ¦ EU/1/18/1351/001 ¦ 133635
1 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AB02

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Spectrila 10000 j. Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Asparaginasum 10000 j. / Asparaginasum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/15/1072 ¦ 113836
1 fiol. 20 ml
Rpz ¦ EU/1/15/1072/002 ¦ 113837
5 fiol. 20 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01XX02

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Pemetrexed medac 100 mg Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Pemetrexedum 100 mg / Pemetrexedum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/15/1038/001 ¦ 113657
1 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Pemetrexed medac 500 mg Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Pemetrexedum 500 mg / Pemetrexedum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/15/1038/002 ¦ 113658
1 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Pemetrexed medac 1000 mg Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Pemetrexedum 1000 mg / Pemetrexedum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/15/1038/003 ¦ 113659
1 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Bendamustyna medac 2,5 mg/ml Proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Bendamustini hydrochloridum monohydricum 26,1 mg/fiolkę / Bendamustini hydrochloridum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991294991 ¦ Rp ¦ 117858
1 fiol. 100 mg
05909991295004 ¦ Rp ¦ 117859
1 fiol. 25 mg
05909991295011 ¦ Rp ¦ 117860
5 fiol. 25 mg
05909991295028 ¦ Rp ¦ 117861
5 fiol. 100 mg
05909991295035 ¦ Rp ¦ 117862
10 fiol. 25 mg

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AA09

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Urokinase medac 100 000 j.m. Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Urokinasum 100000 j.m. / Urokinasum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991136901 ¦ Lz ¦ 91209
1 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: B01AD04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Urokinase medac 250 000 j.m. Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Urokinasum 250000 j.m. / Urokinasum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991136918 ¦ Lz ¦ 91210
1 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: B01AD04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Urokinase medac 500 000 j.m. Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Urokinasum 500000 mg / Urokinasum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991136925 ¦ Lz ¦ 91211
1 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: B01AD04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Urokinase medac 10 000 j.m. Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Urokinasum 10000 j.m. / Urokinasum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991136888 ¦ Lz ¦ 91185
1 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: B01AD04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Urokinase medac 50 000 j.m. Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Urokinasum 50000 j.m. / Urokinasum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991136895 ¦ Lz ¦ 91200
1 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: B01AD04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Leflunomide medac 15 mg Tabletki powlekane – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Leflunomidum 15 mg / Leflunomidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/10/637/012 ¦ 104877
90 tabl.
Rpz ¦ EU/1/10/637/013 ¦ 104878
100 tabl.
04037353015388 ¦ Rpz ¦ EU/1/10/637/010 ¦ 87571
30 tabl.
Rpz ¦ EU/1/10/637/011 ¦ 104876
60 tabl.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L04AA13

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Capecitabine medac 150 mg Tabletki powlekane – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Capecitabinum 150 mg / Capecitabinum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/12/802/012 ¦ 88408
84 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/014 ¦ 88410
120 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/013 ¦ 88409
112 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/010 ¦ 88407
56 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/011 ¦ 53271
60 tabl.
04037353015395 ¦ Rpz ¦ EU/1/12/802/004 ¦ 43802
60 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/009 ¦ 88406
30 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/008 ¦ 88405
28 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/007 ¦ 88404
120 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/006 ¦ 88403
112 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/005 ¦ 88402
84 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/003 ¦ 88401
56 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/002 ¦ 88400
30 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/001 ¦ 88399
28 tabl.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BC06

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Capecitabine medac 500 mg Tabletki powlekane – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Capecitabinum 500 mg / Capecitabinum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

04037353015418 ¦ Rpz ¦ EU/1/12/802/035 ¦ 58387
120 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/041 ¦ 88434
112 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/029 ¦ 88423
28 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/030 ¦ 88424
30 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/031 ¦ 88425
56 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/032 ¦ 88426
60 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/033 ¦ 88427
84 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/034 ¦ 88428
112 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/036 ¦ 88429
28 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/037 ¦ 88430
30 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/038 ¦ 88431
56 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/039 ¦ 88432
60 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/040 ¦ 88433
84 tabl.
Rpz ¦ EU/1/12/802/042 ¦ 62089
120 tabl.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BC06

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex PEN 27,5 mg Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 27.5 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991091477 ¦ Rp ¦ 87147
1 wstrzyk.
05909991091484 ¦ Rp ¦ 87148
2 wstrzyk.
05909991091491 ¦ Rp ¦ 87149
4 wstrzyk.
05909991091507 ¦ Rp ¦ 87150
5 wstrzyk.
05909991091545 ¦ Rp ¦ 87151
6 wstrzyk.
05909991091552 ¦ Rp ¦ 87081
10 wstrzyk.
05909991091569 ¦ Rp ¦ 87153
11 wstrzyk.
05909991091576 ¦ Rp ¦ 87154
12 wstrzyk.
05909991091583 ¦ Rp ¦ 87156
14 wstrzyk.
05909991091590 ¦ Rp ¦ 87157
15 wstrzyk.
05909991091606 ¦ Rp ¦ 87158
24 wstrzyk.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex PEN 30 mg Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 30 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991091644 ¦ Rp ¦ 87163
1 wstrzyk.
05909991091651 ¦ Rp ¦ 87164
2 wstrzyk.
05909991091668 ¦ Rp ¦ 87165
4 wstrzyk.
05909991091675 ¦ Rp ¦ 87166
5 wstrzyk.
05909991091682 ¦ Rp ¦ 87167
6 wstrzyk.
05909991091699 ¦ Rp ¦ 87168
10 wstrzyk.
05909991091705 ¦ Rp ¦ 87169
11 wstrzyk.
05909991091743 ¦ Rp ¦ 87170
12 wstrzyk.
05909991091750 ¦ Rp ¦ 87171
14 wstrzyk.
05909991091767 ¦ Rp ¦ 87172
15 wstrzyk.
05909991091774 ¦ Rp ¦ 87173
24 wstrzyk.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex PEN 10 mg Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 10 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991090722 ¦ Rp ¦ 87060
1 wstrzyk.
05909991090739 ¦ Rp ¦ 87061
2 wstrzyk.
05909991090746 ¦ Rp ¦ 87062
4 wstrzyk.
05909991090753 ¦ Rp ¦ 87063
5 wstrzyk.
05909991090760 ¦ Rp ¦ 87065
6 wstrzyk.
05909991090777 ¦ Rp ¦ 87066
10 wstrzyk.
05909991090784 ¦ Rp ¦ 87067
11 wstrzyk.
05909991090791 ¦ Rp ¦ 87068
12 wstrzyk.
05909991090807 ¦ Rp ¦ 87069
14 wstrzyk.
05909991090821 ¦ Rp ¦ 87070
15 wstrzyk.
05909991090838 ¦ Rp ¦ 87071
24 wstrzyk.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex PEN 15 mg Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 15 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991090845 ¦ Rp ¦ 87086
1 wstrzyk.
05909991090852 ¦ Rp ¦ 87087
2 wstrzyk.
05909991090869 ¦ Rp ¦ 87088
4 wstrzyk.
05909991090876 ¦ Rp ¦ 87089
5 wstrzyk.
05909991090883 ¦ Rp ¦ 87090
6 wstrzyk.
05909991090890 ¦ Rp ¦ 87091
10 wstrzyk.
05909991090906 ¦ Rp ¦ 87092
11 wstrzyk.
05909991090920 ¦ Rp ¦ 87093
12 wstrzyk.
05909991090937 ¦ Rp ¦ 87094
14 wstrzyk.
05909991090944 ¦ Rp ¦ 87095
15 wstrzyk.
05909991090951 ¦ Rp ¦ 87096
24 wstrzyk.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex PEN 17,5 mg Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 17.5 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991090968 ¦ Rp ¦ 87097
1 wstrzyk.
05909991090975 ¦ Rp ¦ 87098
2 wstrzyk.
05909991090982 ¦ Rp ¦ 87099
4 wstrzyk.
05909991090999 ¦ Rp ¦ 87100
5 wstrzyk.
05909991091002 ¦ Rp ¦ 87101
6 wstrzyk.
05909991091026 ¦ Rp ¦ 87102
10 wstrzyk.
05909991091033 ¦ Rp ¦ 87103
11 wstrzyk.
05909991091040 ¦ Rp ¦ 87104
12 wstrzyk.
05909991091057 ¦ Rp ¦ 87106
14 wstrzyk.
05909991091064 ¦ Rp ¦ 87107
15 wstrzyk.
05909991091071 ¦ Rp ¦ 87108
24 wstrzyk.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex PEN 20 mg Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 20 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991091088 ¦ Rp ¦ 87109
1 wstrzykiwacz 0,4 ml
05909991091095 ¦ Rp ¦ 87110
2 wstrzykiwacze 0,4 ml
05909991091101 ¦ Rp ¦ 87111
4 wstrzykiwacze 0,4 ml
05909991091132 ¦ Rp ¦ 87112
5 wstrzykiwaczy 0,4 ml
05909991091149 ¦ Rp ¦ 87113
6 wstrzykiwaczy 0,4 ml
05909991091156 ¦ Rp ¦ 87114
10 wstrzykiwaczy 0,4 ml
05909991091163 ¦ Rp ¦ 87115
11 wstrzykiwaczy 0,4 ml
05909991091170 ¦ Rp ¦ 87116
12 wstrzykiwaczy 0,4 ml
05909991091187 ¦ Rp ¦ 87117
14 wstrzykiwaczy 0,4 ml
05909991091194 ¦ Rp ¦ 87118
15 wstrzykiwaczy 0,4 ml
05909991091200 ¦ Rp ¦ 87119
24 wstrzykiwacze 0,4 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex PEN 22,5 mg Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 22.5 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991091224 ¦ Rp ¦ 87121
1 wstrzyk.
05909991091231 ¦ Rp ¦ 87122
2 wstrzyk.
05909991091248 ¦ Rp ¦ 87123
4 wstrzyk.
05909991091255 ¦ Rp ¦ 87124
5 wstrzyk.
05909991091262 ¦ Rp ¦ 87125
6 wstrzyk.
05909991091279 ¦ Rp ¦ 87126
10 wstrzyk.
05909991091286 ¦ Rp ¦ 87127
11 wstrzyk.
05909991091293 ¦ Rp ¦ 87128
12 wstrzyk.
05909991091309 ¦ Rp ¦ 87129
14 wstrzyk.
05909991091323 ¦ Rp ¦ 87130
15 wstrzyk.
05909991091330 ¦ Rp ¦ 87131
24 wstrzyk.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex PEN 25 mg Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 25 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991091347 ¦ Rp ¦ 87132
1 wstrzyk.
05909991091354 ¦ Rp ¦ 87133
2 wstrzyk.
05909991091361 ¦ Rp ¦ 87134
4 wstrzyk.
05909991091378 ¦ Rp ¦ 87135
5 wstrzyk.
05909991091385 ¦ Rp ¦ 87138
6 wstrzyk.
05909991091392 ¦ Rp ¦ 87139
10 wstrzyk.
05909991091408 ¦ Rp ¦ 87140
11 wstrzyk.
05909991091439 ¦ Rp ¦ 87141
12 wstrzyk.
05909991091446 ¦ Rp ¦ 87142
14 wstrzyk.
05909991091453 ¦ Rp ¦ 87143
15 wstrzyk.
05909991091460 ¦ Rp ¦ 87144
24 wstrzyk.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex PEN 12,5 mg Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 12.5 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991090586 ¦ Rp ¦ 87049
1 wstrzyk.
05909991090593 ¦ Rp ¦ 87050
2 wstrzyk.
05909991090609 ¦ Rp ¦ 87051
4 wstrzyk.
05909991090630 ¦ Rp ¦ 87052
5 wstrzyk.
05909991090647 ¦ Rp ¦ 87053
6 wstrzyk.
05909991090654 ¦ Rp ¦ 87054
10 wstrzyk.
05909991090661 ¦ Rp ¦ 87055
11 wstrzyk.
05909991090678 ¦ Rp ¦ 87056
12 wstrzyk.
05909991090685 ¦ Rp ¦ 87057
14 wstrzyk.
05909991090692 ¦ Rp ¦ 87058
15 wstrzyk.
05909991090708 ¦ Rp ¦ 87059
24 wstrzyk.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Zoledronic acid medac 4 mg/100 ml Roztwór do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Acidum zoledronicum 4 mg/100 ml / Acidum zoledronicum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

04037353014305 ¦ Rpz ¦ EU/1/12/779/004 ¦ 84782
1 butelka 100 ml
Rpz ¦ EU/1/12/779/005 ¦ 107203
4 butelki 100 ml
Rpz ¦ EU/1/12/779/006 ¦ 107204
10 butelek 100 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: M05BA08

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metotab 2,5 mg 2,5 mg Tabletki – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum 2.5 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991064204 ¦ Rp ¦ 84441
50 tabl.
05909991064198 ¦ Rp ¦ 84440
30 tabl.
05909991064181 ¦ Rp ¦ 84439
10 tabl.
05909991064228 ¦ Rp ¦ 84442
100 tabl.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L04AX03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metotab 7,5 mg 7,5 mg Tabletki – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum 7.5 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991064235 ¦ Rp ¦ 84443
10 tabl.
05909991064242 ¦ Rp ¦ 84444
30 tabl.
05909991064259 ¦ Rp ¦ 84445
50 tabl.
05909991064266 ¦ Rp ¦ 84446
100 tabl.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L04AX03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metotab 10 mg 10 mg Tabletki – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum 10 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991064303 ¦ Rp ¦ 84450
100 tabl.
05909991064297 ¦ Rp ¦ 84449
50 tabl.
05909991064280 ¦ Rp ¦ 84448
30 tabl.
05909991064273 ¦ Rp ¦ 84447
10 tabl.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L04AX03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Detimedac 500 mg 500 mg Proszek do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Dacarbazinum 500 mg / Dacarbazinum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991029708 ¦ Rp ¦ 22676
1 fiol. 500 mg

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AX04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Detimedac 1000 mg 1000 mg Proszek do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Dacarbazinum 1000 mg / Dacarbazinum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991029807 ¦ Rp ¦ 22714
1 fiol. 1000 mg

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AX04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Zoledronic acid medac 4 mg/5 ml Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Acidum zoledronicum 4 mg/5 ml / Acidum zoledronicum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

04037353013506 ¦ Rpz ¦ EU/1/12/779/001 ¦ 79547
1 fiol. 5 ml
Rpz ¦ EU/1/12/779/002 ¦ 107201
4 fiol. 5 ml
Rpz ¦ EU/1/12/779/003 ¦ 107202
10 fiol. 5 ml
Rpz ¦ EU/1/12/779/007 ¦ 122229
4 fiol. 5 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: M05BA08

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Doxorubicin medac 2 mg/ml Roztwór do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Doxorubicini hydrochloridum 2 mg/ml / Doxorubicini hydrochloridum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990859405 ¦ Rp ¦ 65775
1 fiol. 5 ml
05909990859474 ¦ Rp ¦ 65792
1 fiol. 25 ml
05909990859443 ¦ Rp ¦ 65776
1 fiol. 10 ml
05909990859535 ¦ Rp ¦ 65794
1 fiol. 100 ml
05909990859481 ¦ Rp ¦ 65793
1 fiol. 75 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01DB01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Temomedac 250 mg Kapsułki twarde – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Temozolomidum 250 mg / Temozolomidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/09/605/012 ¦ 106261
20 kaps.
04037353010017 ¦ Rpz ¦ EU/1/09/605/011 ¦ 65729
5 kaps.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AX03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Temomedac 100 mg Kapsułki twarde – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Temozolomidum 100 mg / Temozolomidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

04037353009981 ¦ Rpz ¦ EU/1/09/605/005 ¦ 65460
5 kaps.
Rpz ¦ EU/1/09/605/006 ¦ 106258
20 kaps.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AX03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Temomedac 140 mg Kapsułki twarde – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Temozolomidum 140 mg / Temozolomidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

04037353009998 ¦ Rpz ¦ EU/1/09/605/007 ¦ 65461
5 kaps.
Rpz ¦ EU/1/09/605/008 ¦ 106259
20 kaps.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AX03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Temomedac 180 mg Kapsułki twarde – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Temozolomidum 180 mg / Temozolomidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

04037353010000 ¦ Rpz ¦ EU/1/09/605/009 ¦ 65462
5 kaps.
Rpz ¦ EU/1/09/605/010 ¦ 106260
20 kaps.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AX03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Temomedac 5 mg Kapsułki twarde – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Temozolomidum 5 mg / Temozolomidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/09/605/002 ¦ 106256
20 kaps.
04037353009967 ¦ Rpz ¦ EU/1/09/605/001 ¦ 65458
5 kaps.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AX03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Temomedac 20 mg Kapsułki twarde – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Temozolomidum 20 mg / Temozolomidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ EU/1/09/605/004 ¦ 106257
20 kaps.
04037353009974 ¦ Rpz ¦ EU/1/09/605/003 ¦ 65459
5 kaps.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AX03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Leflunomide medac 10 mg Tabletki powlekane – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Leflunomidum 10 mg / Leflunomidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

Rpz ¦ Skasowane ¦ EU/1/10/637/003 ¦ 104874
90 tabl.
Rpz ¦ EU/1/10/637/004 ¦ 104875
100 tabl.
Rpz ¦ EU/1/10/637/002 ¦ 104873
60 tabl.
04037353010604 ¦ Rpz ¦ EU/1/10/637/001 ¦ 61900
30 tabl.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L04AA13

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex 50 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 54.84 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990791538 ¦ Rp ¦ 59263
24 amp.-strzyk. 0,5 ml
05909990922741 ¦ Rp ¦ 62349
12 amp.-strzyk. 0,25 ml
05909991054540 ¦ Rp ¦ 14505
11 amp.-strzyk. 0,55 ml
05909990922734 ¦ Rp ¦ 62286
6 amp.-strzyk. 0,55 ml
05909991054434 ¦ Rp ¦ 12670
10 amp.-strzyk. 0,5 ml
05909991054359 ¦ Rp ¦ 6748
10 amp.-strzyk. 0,2 ml
05909990822201 ¦ Rp ¦ 62161
1 amp.-strzyk. 0,45 ml
05909991054182 ¦ Rp ¦ 1783
5 amp.-strzyk. 0,15 ml
05909990822195 ¦ Rp ¦ 62160
1 amp.-strzyk. 0,35 ml
05909990928132 ¦ Rp ¦ 16596
24 amp.-strzyk. 0,6 ml
05909990928125 ¦ Rp ¦ 16560
12 amp.-strzyk. 0,6 ml
05909990922642 ¦ Rp ¦ 60338
4 amp.-strzyk. 0,25 ml
05909990922659 ¦ Rp ¦ 60339
4 amp.-strzyk. 0,35 ml
05909990922666 ¦ Rp ¦ 60371
4 amp.-strzyk. 0,45 ml
05909990928101 ¦ Rp ¦ 16491
6 amp.-strzyk. 0,6 ml
05909990928095 ¦ Rp ¦ 16461
4 amp.-strzyk. 0,6 ml
05909991054342 ¦ Rp ¦ 6228
10 amp.-strzyk. 0,15 ml
05909990922789 ¦ Rp ¦ 63983
24 amp.-strzyk. 0,25 ml
05909990922772 ¦ Rp ¦ 63928
12 amp.-strzyk. 0,55 ml
05909991263447 ¦ Rp ¦ Skasowane ¦ 114332
11 amp.-strzyk. 0,6 ml
05909991054397 ¦ Rp ¦ 11795
10 amp.-strzyk. 0,4 ml
05909991263430 ¦ Rp ¦ Skasowane ¦ 114331
10 amp.-strzyk. 0,6 ml
05909990928088 ¦ Rp ¦ 16432
1 amp.-strzyk. 0,6 ml
05909991054403 ¦ Rp ¦ 12263
10 amp.-strzyk. 0,45 ml
05909991263454 ¦ Rp ¦ Skasowane ¦ 114333
5 amp.-strzyk. 0,6 ml
05909991054199 ¦ Rp ¦ 2302
5 amp.-strzyk. 0,2 ml
05909991054441 ¦ Rp ¦ 12854
10 amp.-strzyk. 0,55 ml
05909991054458 ¦ Rp ¦ 12877
11 amp.-strzyk. 0,15 ml
05909991054304 ¦ Rp ¦ 5218
5 amp.-strzyk. 0,55 ml
05909991054298 ¦ Rp ¦ 5173
5 amp.-strzyk. 0,5 ml
05909991054274 ¦ Rp ¦ 4564
5 amp.-strzyk. 0,4 ml
05909991054281 ¦ Rp ¦ 4686
5 amp.-strzyk. 0,45 ml
05909990922758 ¦ Rp ¦ 63004
12 amp.-strzyk. 0,35 ml
05909990822188 ¦ Rp ¦ 62159
1 amp.-strzyk. 0,55 ml
05909990822171 ¦ Rp ¦ 62158
1 amp.-strzyk. 0,25 ml
05909991054502 ¦ Rp ¦ 13727
11 amp.-strzyk. 0,4 ml
05909991054465 ¦ Rp ¦ 12986
11 amp.-strzyk. 0,2 ml
05909991054205 ¦ Rp ¦ 3199
5 amp.-strzyk. 0,25 ml
05909990922703 ¦ Rp ¦ 60468
6 amp.-strzyk. 0,35 ml
05909990922697 ¦ Rp ¦ 60465
6 amp.-strzyk. 0,25 ml
05909990922765 ¦ Rp ¦ 63223
12 amp.-strzyk. 0,45 ml
05909990791262 ¦ Rp ¦ 59113
4 amp.-strzyk. 0,15 ml
05909990922673 ¦ Rp ¦ 60463
4 amp.-strzyk. 0,55 ml
05909990922727 ¦ Rp ¦ 62090
6 amp.-strzyk. 0,45 ml
05909990791255 ¦ Rp ¦ 59229
1 amp.-strzyk. 0,15 ml
05909990791279 ¦ Rp ¦ 59232
6 amp.-strzyk. 0,15 ml
05909990791286 ¦ Rp ¦ 59233
12 amp.-strzyk. 0,15 ml
05909990791293 ¦ Rp ¦ 59237
24 amp.-strzyk. 0,15 ml
05909990791309 ¦ Rp ¦ 59238
1 amp.-strzyk. 0,2 ml
05909990791323 ¦ Rp ¦ 59239
4 amp.-strzyk. 0,2 ml
05909991054366 ¦ Rp ¦ 10466
10 amp.-strzyk. 0,25 ml
05909990791330 ¦ Rp ¦ 59240
6 amp.-strzyk. 0,2 ml
05909990791347 ¦ Rp ¦ 59241
12 amp.-strzyk. 0,2 ml
05909991054496 ¦ Rp ¦ 13524
11 amp.-strzyk. 0,35 ml
05909991054250 ¦ Rp ¦ 4380
5 amp.-strzyk. 0,3 ml
05909991054472 ¦ Rp ¦ 13150
11 amp.-strzyk. 0,25 ml
05909990791354 ¦ Rp ¦ 59245
24 amp.-strzyk. 0,2 ml
05909990791361 ¦ Rp ¦ 59246
1 amp.-strzyk. 0,3 ml
05909990791378 ¦ Rp ¦ 59247
4 amp.-strzyk. 0,3 ml
05909990791385 ¦ Rp ¦ 59248
6 amp.-strzyk. 0,3 ml
05909990791392 ¦ Rp ¦ 59249
12 amp.-strzyk. 0,3 ml
05909990791408 ¦ Rp ¦ 59250
24 amp.-strzyk. 0,3 ml
05909990791446 ¦ Rp ¦ 59251
1 amp.-strzyk. 0,4 ml
05909991054373 ¦ Rp ¦ 10653
10 amp.-strzyk. 0,3 ml
05909990791453 ¦ Rp ¦ 59252
4 amp.-strzyk. 0,4 ml
05909990791460 ¦ Rp ¦ 59256
6 amp.-strzyk. 0,4 ml
05909990791477 ¦ Rp ¦ 59257
12 amp.-strzyk. 0,4 ml
05909990791484 ¦ Rp ¦ 59258
24 amp.-strzyk. 0,4 ml
05909990791491 ¦ Rp ¦ 59259
1 amp.-strzyk. 0,5 ml
05909990791507 ¦ Rp ¦ 59260
4 amp.-strzyk. 0,5 ml
05909990791514 ¦ Rp ¦ 59261
6 amp.-strzyk. 0,5 ml
05909990791521 ¦ Rp ¦ 59262
12 amp.-strzyk. 0,5 ml
05909991054533 ¦ Rp ¦ 14277
11 amp.-strzyk. 0,5 ml
05909991054380 ¦ Rp ¦ 10897
10 amp.-strzyk. 0,35 ml
05909991054267 ¦ Rp ¦ 4522
5 amp.-strzyk. 0,35 ml
05909991054489 ¦ Rp ¦ 13248
11 amp.-strzyk. 0,3 ml
05909991054526 ¦ Rp ¦ 14043
11 amp.-strzyk. 0,45 ml
05909990922833 ¦ Rp ¦ 64210
24 amp.-strzyk. 0,55 ml
05909990922802 ¦ Rp ¦ 64209
24 amp.-strzyk. 0,45 ml
05909990922796 ¦ Rp ¦ 64208
24 amp.-strzyk. 0,35 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Irinotecan medac 20 mg/ml Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Irinotecani hydrochloridum 20 mg/ml / Irinotecani hydrochloridum trihydricum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990766499 ¦ Lz ¦ 56582
1 fiol. 5 ml
05909990766482 ¦ Lz ¦ 56581
1 fiol. 2 ml
05909990766505 ¦ Lz ¦ 56583
1 fiol. 15 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01XX19

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Paclimedac 6 mg/ml Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Paclitaxelum 6 mg/ml / Paclitaxelum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990714377 ¦ Rp ¦ 51709
10 fiol. 16,7 ml
05909991222536 ¦ Rp ¦ 108483
10 fiol. 100 ml
05909991222529 ¦ Rp ¦ 108482
1 fiol. 100 ml
05909990714339 ¦ Rp ¦ 51705
1 fiol. 5 ml
05909990714346 ¦ Rp ¦ 51706
1 fiol. 16,7 ml
05909990714353 ¦ Rp ¦ 51707
1 fiol. 50 ml
05909990714360 ¦ Rp ¦ 51708
10 fiol. 5 ml
05909990714384 ¦ Rp ¦ 51710
10 fiol. 50 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01CD01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Asparaginase 10000 medac 10 000 j.m. Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Asparaginasum 10000 j.m. / Asparaginasum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990945511 ¦ Lz ¦ 19431
1 fiol.
05909990945528 ¦ Lz ¦ 19432
5 fiol.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01XX02

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Epimedac 2 mg/ml roztwór do wstrzykiwań 2 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Epirubicini hydrochloridum 2 mg/ml / Epirubicini hydrochloridum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990661534 ¦ Rp ¦ 45572
1 fiol. 50 ml
05909990661541 ¦ Rp ¦ 45574
1 fiol. 100 ml
05909990661503 ¦ Rp ¦ 45570
1 fiol. 10 ml
05909990661497 ¦ Rp ¦ 45569
1 fiol. 5 ml
05909990661527 ¦ Rp ¦ 45571
1 fiol. 25 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01DB03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Levofolic 50 mg/ml roztwór do wstrzykiwań lub infuzji 50 mg/ml Roztwór do wstrzykiwań lub infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Acidum levofolinicum 50 mg/ml / Acidum levofolinicum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990648832 ¦ Rp ¦ 43771
5 fiol. 1 ml
05909990648801 ¦ Rp ¦ 43768
1 fiol. 1 ml
05909990648856 ¦ Rp ¦ 43773
5 fiol. 9 ml
05909990648849 ¦ Rp ¦ 43772
5 fiol. 4 ml
05909990648825 ¦ Rp ¦ 43770
1 fiol. 9 ml
05909990648818 ¦ Rp ¦ 43769
1 fiol. 4 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: V03AF

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Bleomedac 15000 IU/fiolkę Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Bleomycini sulfas 15000 j.m./fiolkę / Bleomycini sulfas

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990924745 ¦ Lz ¦ 71696
10 fiol. 10 ml
05909991341473 ¦ Lz ¦ 123940
10 fiol. 20 ml
05909991341466 ¦ Lz ¦ 123939
1 fiol. 20 ml
05909990946983 ¦ Lz ¦ 53263
1 fiol. 10 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01DC01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Topotecan medac 1 mg/ml Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Topotecanum 1 mg/ml / Topotecanum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990924660 ¦ Lz ¦ 65585
1 fiol. 1 ml
05909990924677 ¦ Lz ¦ 71582
1 fiol. 2 ml
05909990924684 ¦ Lz ¦ 71692
1 fiol. 4 ml
05909990924691 ¦ Lz ¦ 71693
5 fiol. 1 ml
05909990924707 ¦ Lz ¦ 71694
5 fiol. 2 ml
05909990924738 ¦ Lz ¦ 71695
5 fiol. 4 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01XX17

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Pamidronat medac 3 mg/ml 3 mg/ml Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Dinatrii pamidronas 3 mg/ml / Dinatrii pamidronas

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990587902 ¦ Rp ¦ 32984
1 fiol. 30 ml
05909990587810 ¦ Rp ¦ 32975
1 fiol. 5 ml
05909990587827 ¦ Rp ¦ 32976
4 fiol. 5 ml
05909990587834 ¦ Rp ¦ 32977
10 fiol. 5 ml
05909990587841 ¦ Rp ¦ 32978
1 fiol. 10 ml
05909990587858 ¦ Rp ¦ 32979
4 fiol. 10 ml
05909990587865 ¦ Rp ¦ 32980
10 fiol. 10 ml
05909990587872 ¦ Rp ¦ 32981
1 fiol. 20 ml
05909990587889 ¦ Rp ¦ 32982
4 fiol. 20 ml
05909990587896 ¦ Rp ¦ 32983
10 fiol. 20 ml
05909990587919 ¦ Rp ¦ 32985
4 fiol. 30 ml
05909990587926 ¦ Rp ¦ 32987
10 fiol. 30 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: M05BA03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Navirel 10 mg/ml Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

vinorelbinum 10 mg / Vinorelbinum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990573332 ¦ Rp ¦ 32602
1 fiol. 5 ml
05909990573349 ¦ Rp ¦ 32604
10 fiol. 5 ml
05909990573325 ¦ Rp ¦ 32601
10 fiol. 1 ml
05909990573318 ¦ Rp ¦ 32599
1 fiol. 1 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01CA04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Metex PEN 7,5 mg Roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Methotrexatum natricum 7.5 mg / Methotrexatum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991090456 ¦ Rp ¦ 87037
1 wstrzyk.
05909991090463 ¦ Rp ¦ 87038
2 wstrzyk.
05909991090470 ¦ Rp ¦ 87039
4 wstrzyk.
05909991090487 ¦ Rp ¦ 87040
5 wstrzyk.
05909991090494 ¦ Rp ¦ 87041
6 wstrzyk.
05909991090500 ¦ Rp ¦ 87042
10 wstrzyk.
05909991090531 ¦ Rp ¦ 87043
11 wstrzyk.
05909991090548 ¦ Rp ¦ 87044
12 wstrzyk.
05909991090555 ¦ Rp ¦ 87045
14 wstrzyk.
05909991090562 ¦ Rp ¦ 87046
15 wstrzyk.
05909991090579 ¦ Rp ¦ 87048
24 wstrzyk.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BA01

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

BCG – medac min. 2×10^8 max. 3×10^9 Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do podawania do pęcherza moczowego – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

żywe cząstki BCG, szcep RIVM wytworzony ze szczepu 1173-P2 min. 2×10^8 max. 3×10^9 / BCG ad immunocurationem

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991021818 ¦ Rpz ¦ 22268
1 system 50 ml rozp. do rekonstytucji i podawania ¦ 1 fiol. proszku
05909991021825 ¦ Rpz ¦ 22269
3 systemy 50 ml rozp. do rekonstytucji i podawania ¦ 3 fiol. proszku
05909991021832 ¦ Rpz ¦ 22270
5 systemów 50 ml rozp. do rekonstytucji i podawania ¦ 5 fiol. proszku

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L03AX03

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Asparaginase 5000 medac 5 000 j.m. Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Asparaginasum 5000 j.m. / Asparaginasum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990945429 ¦ Lz ¦ 19429
5 fiol.
05909990945412 ¦ Lz ¦ 19428
1 fiol.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01XX02

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Hydroxyurea medac 500 mg Kapsułki twarde – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Hydroxycarbamidum 500 mg / Hydroxycarbamidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990944927 ¦ Rp ¦ 19422
100 kaps.
05909990944910 ¦ Rp ¦ 19421
50 kaps.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01XX05

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Fluorouracil medac 50 mg/ml (500 mg/10 ml) Roztwór do wstrzykiwań – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

5-fluorouracilum 500 mg/10 ml / Fluorouracilum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909990477821 ¦ Rp ¦ 15324
10 fiol. 10 ml
05909990478019 ¦ Rp ¦ 92033
1 fiol. 100 ml
05909990477814 ¦ Rp ¦ 58385
1 fiol. 10 ml
05909990477913 ¦ Rp ¦ 92032
1 fiol. 20 ml

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01BC02

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Leflunomide medac 20 mg Tabletki powlekane – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Leflunomidum 20 mg / Leflunomidum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

04037353010611 ¦ Rpz ¦ EU/1/10/637/005 ¦ 2289
15 tabl.
04037353010628 ¦ Rpz ¦ EU/1/10/637/006 ¦ 61935
30 tabl.
Rpz ¦ EU/1/10/637/007 ¦ 104869
60 tabl.
Rpz ¦ EU/1/10/637/009 ¦ 104871
100 tabl.
Rpz ¦ Skasowane ¦ EU/1/10/637/008 ¦ 104870
90 tabl.

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L04AA13

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Detimedac 200 mg 200 mg Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Dacarbazinum 200 mg / Dacarbazinum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991029609 ¦ Rp ¦ 22520
10 fiol. 200 mg

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AX04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl

Detimedac 100 mg 100 mg Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji – medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Substancja czynna / Nazwa powszechnie stosowana:

Dacarbazinum 100 mg / Dacarbazinum

Zarejestrowane opakowania, kod EAN, dostępność:

05909991029500 ¦ Rp ¦ 21987
10 fiol. 100 mg

Podmiot odpowiedzialny:

medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH

Kod ATC: L01AX04

Ulotka w formacie PDF:  Ulotka

Charakterystyka produktu leczniczego PDF: ChPL

Dane pobrane z serwisu: rejestrymedyczne.csioz.gov.pl
Copyright © 2023 Apteka Pod Lwem.pl | All Rights Reserved. Realizacja: SilverFox Agencja Marketingowa

Formularz kontaktowy

  Formularz kontaktowy


   Formularz kontaktowy

    Formularz kontaktowy